Hverjir eru DRA félagar

Hverjir eru DRA félagar

Hverjir eru DRA félagar
 
Til þess að verða félagi í Dual Recovery Anonymous þarf ekki tilvísun frá fagmönnum og það er óháð því að hve miklu leyti einstaklingurinn hefur nýtt sér aðstoð fagmanna. Önnur erfðavenja okkar er svohljóðandi: "DRA hefur tvö inntökuskilyrði: Löngun til að hætta að drekka áfengi og nota aðra vímugjafa og löngun til að hafa stjórn á tilfinningalegum eða geðrænum sjúkdómi okkar á heilbrigðan og uppbyggjandi hátt." DRA vill ekki takmarka möguleika einstaklingsins til að komast í tvíþættan bata. Þess vegna liggur valkosturinn um að gerast félagi í samtökunum hjá viðkomandi einstaklingi. Ef tiltekinn einstaklingur telur að hann uppfylli þessi tvö skilyrði, eftir að hafa lesið aðra erfðavenjuna, þá má hann kalla sig félaga í DRA og sækja bæði opna og lokaða DRA tólf spora fundi.

Á síðunni "Spurningar og svör" stendur eftirfarandi: "Það eru til margar gerðir af tvíþættri truflun. Ástæðan er sú að geðsjúkdómar eru af ýmsum toga. Það eru einnig til margs konar mynstur á misnotkun áfengis og fíkniefna. Þess vegna eru margs konar gerðir af tvíþættri eða fjölþættri truflun mögulegar." Þar kemur einnig fram að "DRA býður velkomna karla og konur sem haldin eru tvíþættri truflun án tillits til hve háð þau eru vímugjöfum sínum eða hverjir þeir eru, hvernig geðsjúkdómssögu þeirra er háttað eða hver færni þeirra er. Við viðurkennum að við erum karlar og konur sem erum haldin mismunandi sjúkdómum sem eru "engum að kenna". Einkenni þessara sjúkdóma geta haft áhrif á getu okkar til að starfa eðlilega og eiga samskipti við aðra."

Skjalið "Að sættast við breytileikann" fer nánar í það á hve marga vegu þessir tveir mismunandi sjúkdómar "sem eru engum að kenna" hafa áhrif á líf okkar og bendir á sameiginlega þætti sem gera samtök okkar að kærkomnum og öruggum stað fyrir alla þá sem vilja öðlast tvíþættan bata. DRA félagar koma úr öllum stéttum þjóðfélagsins, samt eigum við sameiginlegar tilfinningar og reynslu. Við eigum samleið í bataáætlun sem hjálpar okkur að vona, að ráða fram úr aðstæðum og heila.

  • Von: Sannfærandi von byrjar smám saman að þróast. Þegar fólk vinnur eftir framkvæmdaáætlun um bata og sækir fundi hittir það fólk sem hefur svipaða reynslu að baki. Það fer að sjá að bati frá tvíþættri truflun er mögulegur og hægt er að auka gæði eigin lífs.
     
  • Að ráða fram úr aðstæðum: Hæfileikar til að ráða fram úr ýmsum málum taka að þróast í tvíþættum bata. Fólk byrjar að gera sér grein fyrir að það finni kannski ekki lækningu við tvíþættri truflun sinni. En það getur hins vegar lært að nota nýfundna hæfileika til að ráða fram úr málum til að viðhalda batanum og að halda líkunum á afturför eða bakfalli í lágmarki. Fólk getur lært nýjar leiðir til að ráða við geðsjúkdóm sinn á heilbrigðan og uppbyggjandi hátt þegar það iðkar reynslusporin og notar þann stuðning sem er að finna á fundum.
     
  • Heilun: Fólk í tvíþættum bata getur byrjað að upplifa ferli heilunar. Tvíþætt truflun getur smám saman tekið toll af sjálfsmynd og sjálfstrausti fólks. Síendurtekin geðræn einkenni og vaxandi vandamál og afleiðingar geta gert það að verkum að fólki finnst það muni aldrei verða eðlilegt aftur. Tvíþættur bati býður upp á tækifæri til að heila og byggja upp sjálfsmyndina sem gæti hafa brenglast eða orðið óskýr. Hann býður líka upp á tækifæri til að laga og bæta þau sambönd og samskipti sem gætu hafa skaddast.

Tvíþætt truflun er algeng. Hún hefur áhrif á 7 til 10 milljón fullorðna bandaríkjamenn á hverju ári. (Engar sambærilegar tölur fyrirliggjandi um stöðuna á Íslandi en ætti að ligga á bilinu 7 – 10 þúsund samkvæmt þessu). DRA félagar í Bandaríkjunum koma alls staðar að úr þjóðfélaginu. Fólk sem nýtir sér DRA og öðlast tvíþættan bata á sér líf og fjölskyldur, vonir og drauma, skyldur og þarfir. Það kann að vera feður, mæður, afar, ömmur, kennarar, nemendur, smiðir, matreiðslumenn eða framkvæmdastjórar. DRA býður velkomna karla og konur sem haldin eru tvíþættri truflun án tillits til hve háð þau eru vímugjöfum sínum eða hverjir þeir eru, hvernig geðsjúkdómssögu þeirra er háttað eða hver færni þeirra er.

Copyright © Dual Recovery Anonymous World Services Inc.  P.O. Box 8107, Prairie Village, Kansas, USA 66208